top of page

 

שבטי מנשה שדרות

בתאריך 21/09/22 התמזל מזלם של קהילת בני מנשה בשדרות לקבל שי מעיריית שדרות, ראש העיר של שדרות אלון דוידי היה הגורם המרכזי להצלחת המתנה שמקבלת כל משפחה, היום בשדרות יש 116 משפחות של בני מנשה.

 

 

המתנה הייתה חבילה המכילה מאכלים רבים של דברים הדרושים לחג ראש השנה, תודתנו והוקרתנו נתונה ליו"ר מרכז קהילתי שדרות, אבנר חי ועמיתיו לעבודה שהופכים את היום לאירוע משמח.

 

 

 

 

 

בינתיים לפני חלוקת המתנה אנו משוחחים עם אדוארד עוזר ראש העיר אלון דוידי, שמענו בשורה מרגשת כי גם יו"ר הסוכנות היהודית דורון אלמוג ושי פלבר מנהל יחידת העלייה והקליטה עתידים להצטרף לראש העיר אלון דוידי לביקור בקהילת שבטי מנשה.

הקהילה התרגשה מאוד לקבל אורחים מיוחדים כזה בבית הכנסת שלנו, אבל החלק העצוב היה שהקהילה לא יכלה לקבל אותם בבית הכנסת שלהם, כי בית הכנסת אלפי מנשה שנמצא בנתן אלבז 23 עשוי מקרוואן אינו מקום בטוח בכל זאת מכיוון שהעיר נמצאת באיום מתמיד של ירי רקטות מעזה יתרה מכך המקום הושכר באופן זמני עד שהקהילה תקבל מקום קבוע ובטוח מראש עיריית שדרות אלון דוידי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרב דוד להונגדים נותן מילת תודה לאורחים, ולאחר מכן נאומו של ראש עיריית שדרות דבר דברי ברכה ואהבתו לקהילת בני מנשה, ומוזמן תמיד לסייע לקהילת בני מנשה בשדרות, ולאחר מכן שמענו מפי דורון אלמוג יו"ר הסוכנות היהודית אמר דבר שנוגע ללב הקהילה, אלמוג היה קצין צבא שלקח חלק במלחמת לבנון, מלחמת יום הכיפורים ומלחמת ששת הימים והיה גם אחד מקציני צה"ל שהשתתפו במבצע המפורסם של חיילי צה"ל המכונה "מבצע אנטבה".

אלמוג אמר לקהילה שמניסיונו כקצין לוחם קרבי אנחנו צריכים לאהוב ולכבד אחד את השני, ואז עלה לבמה שי פלבר מנהל יחידת העלייה והקליטה ואמר דברי ברכה שהעלייה של בני מנשה תתבצע בהקדם האפשרי.

אנו מקווים בברכת ה' במהרה שכל קהילת בני מנשה שבהודו יזכו לעלות לארץ ישראל ללא כל הפרעה.

כשאורחנו החשובים עזבו התחלנו להתפלל תפילת ערבית , כשאני מסיים את תפילת העמידה, אמר הרב דוד להונגדים רבה של קהילת בני מנשה בשדרות, ראיתי אורח חשוב נוסף בינינו, לא האמנתי למראה עיני כי אני ראיתי את אחד ממזכי הרבים בדורותינו הרב קובי לוי שליט"א מצטרף לתפילת ערבית.

אחר תפילת ערבית רבי דוד להונגדים והרב קובי לוי שליט"א החלו לדבר על דברי תורה קרוב לשעה במיוחד על עשרת השבטים האבודים, התרגש הרב והתרשם לראות את אחד מעשרת השבטים  האבוד בני מנשה חוזר לארץ ישראל, מקים את בית הכנסת, ישיבת וכולל ערב ובסוף הרב קובי לוי בירך את הרב דוד.

בברכת ה' נזכה לראות את גאולה שלמה של כל עם ישראל, ואנו מקווים ומתפללים תמיד לעלייתו של שבט בני מנשה ממניפור ומזורם ללא כל מריבות והפרעות. לשנה הבאה בירושלים.

s1.jpg
s2.jpg

 אבנר חי ומשפחה

s3.jpg

אדוארד עוזר ראש העיר אלון דוידי

Right to left Mayor of Sderoth Alon Davidi, Doron Almog Chairman of Jewish Agency, Shai Felber Director of Aliyah and absorption Jewish Agency.

s4.jpg

Rabbi David Lhungdim with Alon Davidi mayor of Sderoth, Doron Almog Chairman of Jewish Agency and  Shai Felber Director of Aliyah and Absorption unit Jewish Agency..1

s5.jpg

Rabbi David Lhungdim with Harav Hagaon Kobi Levi

bottom of page